Duboki fenolni pilinzi i hibridni pilinzi, dr Gorana Bijelić – KOL Skin Tech Pharma Group | Elpida Group

Duboki fenolni pilinzi i hibridni pilinzi, dr Gorana Bijelić – KOL Skin Tech Pharma Group

Kada govorimo o dubljim pilinzima, uvek treba da imamo na umu elemente detaljne anamneze pacijenta koji treba da bude psihički stabilan, bez prisustva aritmije ili nekih drugih srčanih smetnji, visokog krvnog pritiska, bubrežnih oboljenja.

Ukoliko uočimo da pacijent ima herpes, jako je važno da se primeni adekvatna terapija i tretman izvede kada budemo potpuno sigurni da je opšte zdravlje na optimalnom nivou. Dr Bijelić ima puno iskustva u radu sa dubljim pilinzima i odlične rezultate u praksi, i baš zbog toga podstiče kolege koje se bave estetskom medicinom da ovladaju veštinama i tehnikama za primenu ovih pilinga kao što je fenolni i to u procentu od 15%, 30 % i 60%. Za početak, uporne hiperpigmentacije koje ne reaguju na TCA, mogu se tretirati 15% fenolom kao što je Easy Phen Very Light sa obaveznom pripremom pre samog postupka koji podrazumeva upotrebu kreme Blending Bleaching, minimum dve nedelje ranije. Bitno je naglasiti pacijentima da 48h pre tretmana ne koriste preparate na bazi tretinoina i AHA kiselina kako bi se pravovremeno predupredile eventualne neželjene reakcije.

Kada nanosimo Easy Phen Very Light 1-2 sloja, radi umirivanja kože sasvim je dovoljna post peel maska, dok sa 3 i više, neizostavno je korišćenje bizmut subgalata kako bi se sprečio nastanak infekcije. Piling se nanosi na obeležena polja, uniformno, do pojave eritema koji je očekivana i normalna reakcija. Fenol inače deluje kao anestetik, pa primena ovog pilinga i u većim koncentracijama, ne izaziva bolne senzacije. Izlučuje se putem jetre i bubrega, a vrhunskom tehnologijom kompanije Skin Tech Pharma Group koja se iz godine u godinu unapređuje, nema govora o njegovom toksičnom efektu, kako za pacijenta, tako i za terapeuta koji izvodi proceduru. Kod ovog tipa pilinga ne očekujemo frosting jer je izuzetno male koncentracije, ali ćemo uvideti pojavu jakog eritema i blagog otoka koji će se povući nakon 48h. Ovakvim pristupom, ne očekuje se intenzivno ljušćenje kože, već sitno perutanje, što je za samog klijenta i više nego komforno.

Što se tiče preporuka stručnjaka posle tretmana, važno je objasniti pacijentima da se koža mora štititi kremama sa visokim zaštitnim faktorom kao što je Melablock 50 i da se izbegava boravak na suncu 2-3 meseca da bi se sprečila pojava novih hiperpigmentacija. Prilikom primene 30% fenolnog pilinga za tretiranje dubokih hiperpigmentacija i ispravljanje bora oko očiju i usana, svakako možemo obaviti prethodnu pripremu kože kremom Blending Bleaching. Budući da se radi o jačoj koncetraciji kiseline, u ovom slučaju bizmut subgalat je obavezan deo protokola.

On se spontano uklanja 6-7 dana posle intervencije, a do tada nema umivanja. Otok je normalna pojava i polako će se spuštati od frontalnog dela, dok se potpuno ne povuče. I u ovoj situaciji, naročito što se radi o još dubljem pilingu, potrebno je istaći da je boravak na suncu strogo zabranjen bar 6 meseci, a da je krema sa visokim zaštitnim faktorom neophodna. U odnosu na druge estetske procedure kojima se ostvaruje poboljšanje izgleda kože i povećanje volumena, dubokim pilinzima aktiviramo sopstvene potencijale za oporavak i samoisceljivanje, unapređujemo kvalitet kože u dubljim strukturama, tako da se postignuti antiaging efekti mogu sasvim sigurno zadržati i nekoliko godina.