Kalendar edukacija | Elpida Group

Kalendar edukacija

  • Edukacije za doktore
  • Edukacije za kozmetičare

EDUKACIJE ZA MESEC JUL 2021

Datum održavanja Naziv edukacije Vreme početka edukacije
02.07.2021. god. Fileri basic teorija 15h
03.07..2021. god. Fileri basic praktično 9h
09.07.2021. god. Mezoterapija teorija 15h
10.07.2021. god. Mazoterapija praktično 9h
10.07.2021. god. PRP 14h
11.07.2021. god. Botulinum toxin 10h
16.07.2021. god. Fileri advanced teorija 15h
17.07.2021. god. Fileri advanced praktično 9h
18.07.2021. god. Mezoniti 10h

EDUKACIJE ZA MESEC AVGUST 2021

Datum održavanja Naziv edukacije Vreme početka edukacije
06.08.2021. god. Fileri basic – teorija 15h
07.08.2021. god. Fileri basic – praktično 9h
08.08.2021. god. Mezoniti 10h
13.08.2021. god. Fileri advanced – teorija 15h
14.08.2021. god. Fileri advanced – praktično 9h
20.08.2021. god. Mezoterapija – teorija 15h
21.08.2021. god. Mezoterapija – praktično 9h
21.08.2021. god. Botulinum toxin 14h
28.08.2021. god. PRP 10h

EDUKACIJE ZA MESEC SEPTEMBAR 2021

Datum održavanja Naziv edukacije Vreme početka edukacije
10.09.2021. god. Fileri basic – teorija 15h
11.09.2021. god. Fileri basic – praktično 9h
17.09.2021. god. Mezoterapija – teorija 15h
18.09.2021. god. Mezoterapija – praktično 9h
18.09.2021. god. PRP 14h
24.09.2021. god. Fileri advanced – teorija 15h
25.09.2021. god. Fileri advanced – praktično 9h
25.09.2021. god. Botulinum toxin 14h
26.09.2021. god. Mezoniti 10h

EDUKACIJE ZA MESEC MART 2021

Datum održavanja Naziv edukacije Vreme početka edukacije
26.03.2021. god. Mezoterapija 15h
27.03.2021. god. Hemijski pilinzi 10h

EDUKACIJE ZA MESEC APRIL 2021

Datum održavanja Naziv edukacije Vreme početka edukacije
09.04.2021. god. Mezoterapija 15h
10.04.2021. god. Hemijski pilinzi 10h

EDUKACIJE ZA MESEC MAJ 2021

Datum održavanja Naziv edukacije Vreme početka edukacije
28.05.2021. god. Mezoterapija 15h
29.05.2021. god. Hemijski pilinzi 10h