Elpida Medical | Elpida Derm

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

primenu savremenih protokola

NEAUVIA FILERI

neuvia kozmetika

O brendu

NEAUVIA koncept podrazumeva primenu savremenih protokola zasnovanih na holističkom pristupu, podržanom naukom i kliničkim studijama.

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

Revolucija na tržištu filera

NEAUVIA HA FILLERI se baziraju na jedinstvenoj tehnologiji umrežavanja SMART CROSSLINKER TECHNOLOGY – sa PEG.

Neauvia se nametnula konkurenciji sa novim i originalnim konceptom SXT koji podrazumeva projekat filera sa jedinstvenim umreživačem polietilenglikolom.

SXT – Smart Xross linking Technology je inovativna i napredna tehnologija koja kombinuje 2 različita polimera – Hijaluronsku kiselinu i PEG u jednoj mreži koja daje posebne karakteristike ovom fileru u smislu BEZBEDNOSTI, REOLOŠKIH SVOJSTAVA, OTPORA NA MEHANIČKI STRES I TERMODINAMSKIH karakteristika.

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

Prednosti PEG-a su:

BEZBEDNOST

PEG sa svojim fizičko-hemijskim svojtvima doprinosi činjenici da je Neauvia najbezbedniji filer na tržištu jer je mogućnost neželjene reakcije u smislu stvaranja granuloma svedena na minimum i do sada nije prikazan ni jedan takav slučaj.

BIOINTEGRACIJA

Posebna reološka svojstva PEG čine izuzetno adaptabilnim u tkivima što doprinosi prirodnom izgledu i zadovoljstvu pacijenata.

TOKSIČNOST

PEG je manje toksičan od drugih aktuelnih umreživača ( BDDE) i kompletno se eliminiše iz organizma

OPTIMALNI

estetski rezultati sa manje injektovanog proizvoda bez migriranja materijala I oticanja tkiva nakon ubrizgavanja filera

TERMOSTABILNOST

Proizvod toleriše visoke temperature spoljne sredine i medicinskih uređaja kao što su RF i laseri.

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

Neauvia stimulate - filer i kolageni biostimulator istovremeno

NEAUVIA STIMULATE je jedinstven filer koji sem PEG kroslinkovane hijaluronske kiseline sadrzi i male čestice i malu koncentraciju minerala1% CAHA. Zahvaljujući ovakvom satavu proizvoda prilikom implementacije u tkivo postiže se nadoknada volumena ali i dodatna stimulcija produkcije kolagena koja doprinosi boljem kvalitetu kože i lifting efektu.

Mnogobrojna istraživanja u in vitro uslovima su potvrdila statistički značajnu proizvodnju kolagena od strane fobroblasta nakon stimulacije sa 1% CAHA

Skoro 20x više novosintetisanog kolagena posle NEAUVIA STIMULATE

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

Savremeni medicinski aparati za kombinovane protokole

Neauvia aparati modernog dizajna i napredne tehnologije na polju elektrohirurgije, radiofrekventnog termoliftinga, laserske epilacije i neablativnog resurfesunga

ZAFFIRO

THERMO-LIFTING AND WATERPEELING

SECTUM

MULTI-PURPOSE RF SOLUTION

PLASMA IQ

PORTABLE MICRO ELECTROSURGERY

EPILME

DIODE LASER FOR HAIR REMOVAL

LASERME

FRACTIONAL LASER FOR SKIN RESURFACING

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

Neauvia kozmoceutici za profesionalnu i dnevnu negu

Formule se baziraju na najnovijim naučnim istraživanjima, a efikasnost potvrđena kliničkim studijama. Jedinstveni protokoli koji kobinuju aparate hijaluronske filere i mezoterapijske koktele.

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

Smart kombinovana terapija

NEAUVIA SMART KOMBINOVANA TERAPIJA podrazumeva jedinstvene protokole koji uključuju filere, aparate i kozmoceuztike čija je efikasnost podržana kliničkim studijama.

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

Neuavia hijaluronski fileri kao premium proizvodi

ZA NJU

ZA NJEGA

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

Kontinuirane medicinske edukacije

Poseban kvalitet OVE KOMPANIJE je to što u sastavu ima sopstvenu Akademiju, koja se bavi naučnoistraživačkim radom i edukacijom doktora na čelu koje je Prof dr Nicola Zerbinati, spec. dermatologije.

U programu Neauvia akademije stoje organizovane radionice, konferencije Cadaver lab koje se održavaju na Neauvia Science Academy u Paviji i na Univerzitetu u Varšavi.

Neauvia Science Academy u Srbiji kontinuirano radi na unapređenju znanja i veština naših doktora u cilju kvalitetnije i bezbednije primene hijaluronskih filera i kombinovanih protokola sa aparatima i kozmoceuticima.

Naši KOL doktori svoja znanja neprekidno usavršavaju na Neauvia Academy kao i praćenjem trendova estetske industrije na svetskim kongresima.

Ellipse 1 (1)

Neauvia / ELPIDA MEDICAL

Imate pitanja?
Konaktirajte nas