Elpida Medical

NEAUVIA

O BRENDU

NEAUVIA koncept podrazumeva primenu savremenih protokola zasnovanih na holističkom pristupu, podržanom naukom i kliničkim studijama.

REVOLUCIJA NA TRŽIŠTU FILERA

NEAUVIA HA FILLERI se baziraju na jedinstvenoj tehnologiji umrežavanja SMART CROSSLINKER TECHNOLOGY – sa PEG.

Neauvia se nametnula konkurenciji sa novim i originalnim konceptom SXT koji podrazumeva projekat filera sa jedinstvenim umreživačem polietilenglikolom. SXT – Smart Xross linking Technology je inovativna i napredna tehnologija koja kombinuje 2 različita polimera – Hijaluronsku kiselinu i PEG u jednoj mreži koja daje posebne karakteristike ovom fileru u smislu BEZBEDNOSTI, REOLOŠKIH SVOJSTAVA, OTPORA NA MEHANIČKI STRES I TERMODINAMSKIH karakteristika.

Prednosti PEG-a su:

NEAUVIA STIMULATE - FILER I KOLAGENI BIOSTIMULATOR ISTOVREMENO

NEAUVIA STIMULATE je jedinstven filer koji sem PEG kroslinkovane hijaluronske kiseline sadrzi i male čestice i malu koncentraciju minerala1% CAHA. Zahvaljujući ovakvom satavu proizvoda prilikom implementacije u tkivo postiže se nadoknada volumena ali i dodatna stimulcija produkcije kolagena koja doprinosi boljem kvalitetu kože i lifting efektu.

Mnogobrojna istraživanja u in vitro uslovima su potvrdila statistički značajnu proizvodnju kolagena od strane fobroblasta nakon stimulacije sa 1% CAHA

Skoro 20x više novosintetisanog posle kolagena
NEAUVIA STIMULATE

Neauvia Rose za intimnu regiju

Podatak koji je objavilo Američko udruženje za menopauzu, ukazuje na to da čak 75% žena u menopauzi ima simptome vaginalne atrofije, koji uključuju gubitak čvrstine i elastičnosti vaginalnog zida, osetljivost, česte infekcije i diskomfor tokom odnosa, što nepovoljno utiče na ukupan kvalitet života.

Intense Rose-Hijaluronski filer posebno dizajniran za korekciju i vraćanje volumena i hidriranost intimne regije.

Koncentracija hijaluronske kiseline je 28mg/ml, uz dodatak Glicina I L -prolina

SECTUM

MULTI-PURPOSE RF SOLUTION

PLASMA IQ

PORTABLE MICRO ELECTROSURGERY

EPILME

DIODE LASER FOR HAIR REMOVAL

LASERME

FRACTIONAL LASER FOR SKIN RESURFACING

NEAUVIA KOZMOCEUTICI ZA PROFESIONALNU I DNEVNU NEGU

Formule se baziraju na najnovijim naučnim istraživanjima, a efikasnost potvrđena kliničkim studijama. Jedinstveni protokoli koji kobinuju aparate hijaluronske filere i mezoterapijske koktele.

SMART KOMBINOVANA TERAPIJA

NEAUVIA SMART KOMBINOVANA TERAPIJA podrazumeva jedinstvene protokole koji uključuju
FILERE, APARATE i KOZMOCEUTIKE čija je efikasnost podržana kliničkim studijama.

#NLift Protocol

+Hidrodeluxe

+ Stimulate + Zafiro

+ Kozmoceutici

#NRose Protokol

+Sectum

+ Intense Rose

+ Rose gel

#NBoost Protokol

+Sectum

+ Hidrodeluxe

+ Kozmoceutici

NEUAVIA HIJALURONSKI FILERI KAO PREMIUM PROIZVODI

ZA NJU
ZA NJEGA

KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

Poseban kvalitet OVE KOMPANIJE je to što u sastavu ima sopstvenu Akademiju, koja se bavi naučnoistraživačkim radom i edukacijom doktora na čelu koje je Prof dr Nicola Zerbinati, spec. dermatologije.
U programu Neauvia akademije stoje organizovane radionice, konferencije Cadaver lab koje se održavaju na Neauvia Science Academy u Paviji i na Univerzitetu u Varšavi.
Neauvia Science Academy u Srbiji kontinuirano radi na unapređenju znanja i veština naših doktora u cilju kvalitetnije i bezbednije primene hijaluronskih filera i kombinovanih protokola sa aparatima i kozmoceuticima.
Naši KOL doktori svoja znanja neprekidno usavršavaju na Neauvia Academy kao i praćenjem trendova estetske industrije na svetskim kongresima.