Elpida Medical | Elpida Derm

Search
Close this search box.
Ellipse 1 (1)

Guna / ELPIDA MEDICAL

medicinska sredstva na bazi kolagena

GUNA KOLAGEN

Guna collagen
medicinsko sredstvo

Bioscaffold Of Extra-Cellular Matrix

Zašto upotrebljavati Guna medicinska sredstva na bazi kolagena?
Ellipse 1 (1)

Guna / ELPIDA MEDICAL

Da li je moguće usporiti degenerativne procese i indukovati reparatorne procese mišićno-skeletnog sistema?

Tkivo mišićno-skeletnog sistema se može oštetiti:
Ellipse 1 (1)

Guna / ELPIDA MEDICAL

Terapija kolagenom

U svim slučajevima (prekomerne aktivnosti, starenje i povrede), kao rezultat dolazi do gubitka integriteta kolagenih vlakana koji više nije organizovan na linearan i paralelan način i može da pokaže laceracije procese mišićno-skeletnog sistema?

Oštećeno tkivo prolazi kroz odredjene faze:

OPORAVAK HRSKAVICE ZGLOBA

OPORAVAK LIGAMENATA

OPORAVAK TETIVA

LEČENJE RANA

Ellipse 1 (1)

Guna / ELPIDA MEDICAL

Zašto je kolagen bitan za procese reparacije i remodelovanja?

Kolagen čini 5-6 % telesne težine i najrasprostranjeniji je protein kod sisara. Kolagen je glavna komponenta ligamenata, tetiva, kostiju, hrskavica, mišića, kože i ekstracelularnog matriksa (ECM).

Najmanja podjedinica kolagena je tropokolagen formiran od sekvencijalnih jedinica glukoze/galaktoze i 4 amino-kiseline (prolin, hidroksiprolin, glicin i lizin).

Tropokolagen, organizovan u trostruku spiralu, čini osnovu kolagena; kolagen se zatim organizuje u vlakna. Ova vlakna su osnovne jedinice koje učestvuju u formiranju tkiva i ekstracelularnog matriksa (ECM).
Guna medicinska sredstva na bazi kolagena obezbeđuju samo kolagen u obliku tropokolagena koji je supstrat endogenog enzima lizin-hidroksilaze tako da normalan metabolizam/katabolizam kolagena ostaje nepromenjen.

Ellipse 1 (1)

Guna / ELPIDA MEDICAL

Mehanizam delovanja guna medicinskih sredstava na bazi kolagena

Injektovanjem Guna kolagena se naročito obnavlja karakteristika ANIZOTROPIJE tkiva.

Anizotropija je mehanička karakteristika kolagena i sposobnost njegovih vlakana da ih sila istezanja isteže u jednom željenom smeru.

Ova karakteristika, bitna za mnoge biološke funkcije, se postepeno gubi kada se kolagena vlakna oštete prekomernom aktivnošću, starenjem ili povredom.

Optimalno formiranje i distribucija kolagenih vlakana je fundamentalna ne samo za integritet i strukturnu funkciju tkiva, već igra i centralnu ulogu u prenošenju sila istezanja do FIBROBLASTA rasutih u matriksu (kroz interakcije sa specifičnim trans-membranskim receptorima nazvanih INTEGRINI) i odgovorna je za deponovanje samog kolagena.

Kod smanjene anizotropije smanjena je i dvosmerna komunikacija između fibroblasta i njegove mikrookoline. Sa biološke tačke gledišta, ovo rezultira smanjenim deponovanjem kolagena i samim tim smanjenim oporavkom tkiva.

Obnavljanje anizotropije kolagenih vlakana lokalnim ubrizgavanjem Guna medicinskih sredstava na bazi kolagena izaziva isti biološki odgovor koji se dobija ekscentričnim treningom koji je tipičan za fazu funkcionalnog oporavka nakon povrede tetive.

Preko signalizacije izazvane stimulacijom integrina, Guna medicinska sredstva na bazi kolagena su sposobna da izazovu kaskadu faktora rasta [TGF-beta 1 (transformišući faktor rasta beta 1); CTGF (faktor rasta vezivnog tkiva); IGF-1 (insulinu sličan faktor rasta-1)] neophodnih za proizvodnju novog kolagena od strane fibroblasta.

Sofisticiran biološki mehanizam koji preko lokalnog injektovanja kolagena mehanički reaktivira sposobnost fibroblasta da sintetizuje novi kolagen, izazivajući autologne mehanizme reparacije i remodelovanja povređenog tkiva. Fibroblasti postaju sposobni da generišu ali i da reaguju na silu istezanja.

Ellipse 1 (1)

Guna / ELPIDA MEDICAL

Terapija kolagenom

Guna kolagen sadrži kolagen tip I svinjskog porekla i dodatne supstance koje su kompletno prirodnog porekla i imaju hemijsko-fizičke karakteristike koje garantuju bezbednu kliničku upotrebu.

Svinjski kolagen je najsličniji humanom, samim tim nisu uočena neželjena dejstva, alergijske reakcije niti interakcije sa lekovima ,što je jako bitno u kombinovanoj terapiji koju zahtevaju savremeni pristupi u fizikalnoj medicini.Takodje može da se koristi i kod pacijenata pre i posle operacije.

Tehnike primene Guna kolagena su brojne- subkutane, intradermalne, intramuskularne, periartikularne ili intraartikularne injekcije ,samim tim mogu da se koriste za tretman poremećaja različitog porekla i u različitim oblastima medicine -reumatologiji, ortopediji, rehabilitaciji, sportskoj medicini kao i anti aging medicini.

Ellipse 1 (1)

Guna / ELPIDA MEDICAL

Gde sve primenjujemo Guna kolagen?

Kolagen u Guna medicinskim sredstvima se ubrizgava lokalno, gde je “potrebno”, u cilju zamene, jačanja, restrukturiranja i zaštite (prijanjajuća barijera) tkiva mišićno-skeletnog aparata, poboljšavajući anatomsku strukturu i funkciju kolagenih vlakana i struktura od kojih su izgrađeni, istovremeno obezbeđujući i mehaničku podršku obuhvaćenih regija.

MD-KNEE KOLAGEN+ ARNICA

Arnika ima sposobnosti ublažavanja akutne upale – posebno traumatskog porekla i posledičnog bol praćenog otokom.

SASTAV

Arnika sadrži aktivne sastojke (arnidiol, faradiol, arnikolide i izokvercetin), koji joj pomažu kod dodatnog delovanja, stvarajući uslove za dejstvo kolagena u tretiranju inflamatornih, degenerativnih i traumatskih stanja zgloba kolena.

DEJSTVO

 • Poboljšava pokretljivost kolena
 • Smanjuje otok
 • Ublažava bol u kolenu ( u miru i pokretu)

INDIKACIJE

 • Artroze kolena (zajedno sa sredstvom MD-POLY).
 • Patelo-femoralnu artrozu.
 • Lokalizaciju reumatoidnog artritisa ili drugih autoimunih bolesti kolena (zajedno sa sredstvom MD-POLY).
 • Akutni i hronični artrosinovitis kolena, sekundaran za artrozu ili reumatoidni artritis (zajedno sa sredstvom MD-POLY).
 • Posttraumatski ili postoperativni akutni i hronični artrosinovitis.
 • Traumatske lezije ukrštenih ili kolateralnih ligamenata kolena.
 • Lezije meniskusa (zajedno sa sredstvom MD-MUSCLE).
 • Priprema zgloba kolena za operaciju uklanjanja meniskusa (zajedno sa MD-MUSCLE).
 • Terapija održavanja posle operacije kolena (zajedno sa MD-MUSCLE i MD-NEURAL).

MD NECK – KOLAGEN + SILICIJUM

SASTAV

Esencijalni element,fundamentalan je za formiranje i rast kostiju i zglobova. Deluje sinergetski sa svinjskim kolagenom sa ciljem stabilizacije međuprljšenskih zglobova vrata.

Značajno uključen u formiranje kompleksa glikozaminoglikan proteina na nivou osnovne supstance.

DEJSTVO

 • Poboljšava mobilnost vratne regije kičme,
 • Potpomaže istezanje vratnih mišića,
 • Ublažava bol pri pokretanju vratnog dela kičme.

INDIKACIJE

 • Bola u vratu usled degenerativnog poremećaja hrskavice vratnog dela kičme (osteoartritisa vrata, zajedno sa sredstvom MD-PO- LY).
 • Bola u vratu u mišićnim triger tačkama (zajedno sa sredstvom MD-MUSCLE).
 • Sindroma ukočenog vrata (zajedno sa sredstvom MD-NEU- RAL).
 • Običnog bola u vratu (zajedno sa sredstvima MD-NEURAL i MD-MUSCLE).
 • Trzajne povrede vrata (zajedno sa sredstvima MD-NEURAL i MD-MUSCLE).MD-NEURAL i MD-MUSCLE).
 • Mehanička nestabilnost (sindrom oštećenja malih pršljenskih zglobova) (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL). Sindrom ligamenata vratnog dela kičmenog stuba (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).
 • Bol u korenu nerva vratnog dela kičmenog stuba (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).

MD-SMALL JOINTS KOLAGEN+ VIOLA

Viola se koristi za tretiranje karpalnog i metakarpalnog bola, kao i reumatizma.

Sinergetskim dejstvom sa kolagenom u tkivu uspešno pomaže u lečenju patologija malih zglobova.

DEJSTVO

 • Poboljšava pokretljivost malih zglobova šake, stopala i članka
 • Potpora mišićnom tkivu.
 • Ublažava lokalni bol ili bol usled pokretanja

INDIKACIJE

 • Osteoartritisa prstiju.
 • Rizoartroze palca (Forestierova bolest).
 • Artroznog bola kao posledice čekićastog nožnog prsta.
 • Karpalnog sindroma (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).
 • De Quervainova bolest (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).
 • Metatarzalnog bola.
 • Metatarzalnog bola praćenog Mortonovim neuromom (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).
 • Reumatoidnog artritisa šake/stopala (zajedno sa sredstvom MD-POLY).
 • Bola u tetivi šake/stopala usled dugotrajne imobilizacije.
 • Reumatoidnog artritisa malih zglobova šake i stopala (zajedno sa sredstvom MD-SMALL JOINTS).

MD HIP KOLAGEN+ KALCIJUM FOSFAT

SASTAV

 • Kalcijum fosfat je glavni mineralni sastojak koštanog tkiva.
 • Njegova uloga je fundamentalna u formiranju kalusa i metabolizma kostiju.
 • Kalcijum fosfat je dodatna supstanca MD HIP upravo zato što je osteoartritis kuka često praćen (ili prouzrokovan) osteohondrozom glave femura ili osteoporozom.
 • Poboljšava pokretljivost zgloba kuka
 • Potpomaže funkcionisanje mišića lumbosakralnog dela kičme,
 • Služi kao potpora periartikularnom mišićnom tkivu,
 • Ublažava lokalni bol

INDIKACIJE

 • Osteoartritisa zgloba kuka.
 • Upale ovojnice zgloba kuka.
 • Osteoartritisa zgloba kuka sa reumatoidnim artritisom (zajedno sa sredstvom MD-POLY).
 • Bola u zglobu kuka mišićnog porekla (zajedno sa sredstvom MD- MUSCLE).
 • Bola u zglobu kuka nervnog porekla (bol koji peče u kuku, zajed- no sa sredstvom MD-NEURAL).
 • Bola u zglobu kuka usled dugotrajnog ležanja.

MD-POLY ( ZGLOBOVI) KOLAGEN + ROSULJA

SASTAV

 • Rosulja sadrži značajne količine naftokvinona (droseron) koji pre svega ima anti inflamatorno dejstvo.
 • Poboljšava pokretljivost zgloba
 • Ublažava lokalni bol

INDIKACIJE

 • Nespecifičnog difuznog bola (zajedno sa sredstvima MD-NECK i MD-NEURAL).
 • Kostosternalnog sindroma (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).
 • Hroničnog poliartritisa usled autoimunih bolesti (npr. sistemskog eritemskog lupusa) (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL kod dominantne neuralgije; zajedno sa sredstvom MD-MUSCLE kod dominantnog bola u mišićima).
 • Groznice usled preloma kostiju (kod dominantne neuralgije, zajedno sa sredstvom MD-NEURAL; kod dominantnog bola u mišićima, zajedno sa sredstvom MD-MUSCLE).
 • Bola u zglobu usled virusne ili protozoične bolesti (zajedno sa drugim Guna medicinskim sredstvom koji sadrži istu vrstu kolagena, kao u tretiranom zglobu).
 • Bola u zglobu usled kancera (hronična leukemija, multipli mijelom)

MD-THORACIC – KOLAGEN + CIMICIFUGA

SASTAV

 • Cimicifuga sadrži biogene amine koji su agonisti serotoninskih receptora.
 • Poboljšava pokretljivost grudnog dela kičme
 • Ublažava bol uzrokovan lošim držanjem
 • Smanjuje spazam mišića torakalnog dela kičmenog stuba

INDIKACIJE

 • Bola u grudima usled degenerativnih poremećaja hrskavice grudnog dela kičme (osteoartroza grudi, zajedno sa sredstvom MD-POLY).
 • Bola u grudima usled skolioze (zajedno sa sredstvima MD- MUSCLE i MD-NEURAL).
 • Bola u grudima u triger tačkama dugačkih grudnih mišića (za- jedno sa sredstvom MD-MUSCLE).
 • Bola usled osteofitoze grudnog dela kičme (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).
 • Bola usled osteoporoze kičme (zajedno sa sredstvima MD-NEU- RAL i MD-MUSCLE).
 • Mehaničke nestabilnost (sindrom kosto-vertebralnog oštećenja malih pršljenskih zglobova) (zajedno sa sredstvom MD-NEU- RAL).
 • Sindroma grudnih spinalnih ligamenata (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).
 • Bola u korenu nerva grudnog dela kičmenog stuba (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).

MD-SHOULDER KOLAGEN + PERUNIKA

 • Perunika se koristi za tretiranje bola u zglobovima, posebno oštrog bola u ramenu.
 • Deluje sinergistički sa mehaničkim dejstvom kolagena u artropatiji ramena.
 • Poboljšava pokretljivost zgloba ramena i ruke
 • Pomaže funckiju mišića
 • Ublažava lokalni bol ili bol usled pokreta

INDIKACIJE

 • Poliartritis rame-ruka (zajedno sa sredstvom MD-POLY).
 • Sindroma rotatorne manžete (zajedno sa sredstvom MD-MUSC- LE).
 • Sindrom rame-ruka (zajedno sa sredstvima MD-NEURAL i MD-MUSCLE).
 • Smrznuto rame (zajedno sa sredstvom MD-MUSCLE).
 • Bola u ramenu usled dislokacije (terapija mirovanja, zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).
 • Epikondilitisa (zajedno sa sredstvima MD-NEURAL i MD-POLY).

MD-ISCHIAL KOLAGEN + RODODENDRON

 • Rododendron flavonimi imaju anti inflamatorno i antinociceptivno dejstvo na bol.
 • Ublažava bol reumatske prirode
 • Ublažava bol kod neuralgija
 • Ublažava bol u nogama nakon perioda dugotrajne neaktivnosti

INDIKACIJE

 • Šijadičnog bola.
 • Lumbalno-išijadičnog bola (zajedno sa sredstvima MD-LUMBAR i MD-NEURAL).
 • Neuralgije u donjem lumbalnom delu kičme (zajedno sa MD-MUSCLE).
 • Neuralgije noge usled postoperativnog tretmana diskus hernije L4-L5, L5-S1.
 • Mortonov neurom (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).

MD -LUMBAR KOLAGEN + HAMAMELIS

 • Na osnovu histologijskog afiniteta, Hamamelis ima sposobnost da reguliše i stabilizuje tonus poprečnoprugastih mišića što je važno kod bola u lumbalnom delu leđa obzirom da spazam čini važnu komponentu bola.
 • Pomaže u smanjenju spazma mišića lumbosakralnog dela kičme
 • Potpomaže potporu mišićnog tkiva lumbalnog dela
 • Ublažavanje lokalnog bola u mirovanju ili bola prouzrokovanog pokretanjem i lošim držanjem

INDIKACIJE

 • Šijadičnog bola.
 • Lumbalno-išijadičnog bola (zajedno sa sredstvima MD-LUMBAR i MD-NEURAL).
 • Neuralgije u donjem lumbalnom delu kičme (zajedno sa MD-MUSCLE).
 • Neuralgije noge usled postoperativnog tretmana diskus hernije L4-L5, L5-S1.
 • Mortonov neurom (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).

MD-NEURAL KOLAGEN+ COLOCYNTHIS

 • Tradicionalna medicina je vekovima koristi za ublažavanje bola nervnog porekla i bola u zglobu.
 • Jača kolagenske strukture ovojnice nerva
 • Ublažava lokalnu neuralgiju

INDIKACIJE

 • Brahijalnog bola (zajedno sa sredstvom MD-NECK).
 • Brahijalne neuralgije usled cervikalnog pritiska na nerve (zajed- no sa sredstvom MD-NECK).
 • Stalne međurebarne neuralgije (zajedno sa sredstvom MD- THORACIC).
 • Postherpetične neuralgije (zajedno sa sredstvima MD-THORA- CIC i MD-MUSCLE). Atipičnog facijalnog neuritisa (zajedno sa sredstvom MD- NECK).
 • Neuralgije trigeminusa (zajedno sa sredstvom MD-NECK).
 • Bola u temporomandibularnom zglobu (zajedno sa sredstvom MD-NECK).
 • Bol u korenu vratnog, grudnog, lumbalnog i sakrolumbalnog nerva (redom u kombinaciji sa MD-NECK, MD-THORACIC, MD-LUMBAR i MD-ISCHIAL).

MD-MUSCLE KOLAGEN+ KANTARION

 • Kantarion sadrži velike količine hipericina (diantrahinona), tanina i terpene.
 • Deluje spazmolitički na dva načina: sprečavanjem apsorpcije kalcijuma i inhibiranjem fosfodiestraze što za cilj ima bolji tonus mišića pre svega potpomažući sa kolagenom optimalnu fiziološku funkciju mišića.
 • Poboljšava relaksaciju i funkcionisanje mišića
 • Potporu mišićnom tkivu,
 • Ublažava lokalni bol

INDIKACIJE

 • Tretman bola: akutne, subakutne i hronične prirode.
 • Tretman pri prenesenom somatskom bolu (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).
 • Tretman triger tačaka (zajedno sa MD-NEURAL).
 • Sindrom fibromialgije (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).
 • Dermatomiozitis

MD-TISSUE ( MEKA TKIVA) KOLAGEN + ANTIOKSIDATIVNI KOMPLEKS (C VIT, MG GLUKONAT, B1, B2, B6)

 • Askrobinska kiselina (vitamin C) je jedan od najvažnijih bioloških antioksidanata rastvorljivih u vodi, sposobnih da neutralizuju mnoge reaktivne vrste kiseonika i azota. Esencijalna za metabolizam kolagena ( hidroksilacija prolina u hidroksiprolin)
 • Magnezijum glukonat je jedan od glavnih oblika za transportovanje magnezijuma, čiji nedostatak u ljudskom telu može da prouzrokuje pojavu mnogih oboljenja, uključujući osteoporozu.
 • Piridoksin hidrohlorid (vitamin B6) vrši anti- neurotoksično dejstvo.
 • Riboßavin (vitamin B2) ima antioksidativno dejstvo.
 • Tiamin hidrohlorid (vitamin B1) ima antioksidativno, eritropoezno, antiaterosklerotično i detoksifikujuće dejstvo.
 • Deluje kao zaštitna barijera od slobodnih radikala
 • Ublažava fiziološko starenje vezivnog tkiva

INDIKACIJE

 • Šijadičnog bola.
 • Lumbalno-išijadičnog bola (zajedno sa sredstvima MD-LUMBAR i MD-NEURAL).
 • Neuralgije u donjem lumbalnom delu kičme (zajedno sa MD-MUSCLE).
 • Neuralgije noge usled postoperativnog tretmana diskus hernije L4-L5, L5-S1.
 • Mortonov neurom (zajedno sa sredstvom MD-NEURAL).

MD-MATRIX KOLAGEN + LIMUNSKA KISELINA, NIKOTINAMID

 • Limunska kiselina i Vitamin PP Oba elementa su bitna za metabolizam ćelije: transport elektrona, antioksidativno dejstvo i proizvodnju energije u ćeliji.
 • Povećavanje snage ekstracelularni matriksa.
 • Stvaranje zaštitne barijere od slobodnih radikala.
Ellipse 1 (1)

Guna / ELPIDA MEDICAL

STANDARDNI PROTOKOL APLIKACIJE GUNA KOLAGENA

GUNA kolagen se može primenjivati sa drugim anti-inflamatornim lekovima ili kortikosteroidima (posebno intraartikularna primena)] ili homeopatskim lekovima kao i svom per os terapijom.

Akutnoj fazi bolesti:

 • 1 tretman dnevno -3 dana zaredom;
 • Zatim 2 tretmana nedeljno sve do kompletnog popuštanja simptoma.
 • Nastavite sa 1 tretmanom nedeljno.
 • Kada je potrebno, 3 primene (1 nedeljno) mogu biti korisne 3 meseca nakon poslednje sesije osnovnog tretmana.

U hroničnim bolestima i stanjima:

 • 1 tretman, 2 puta nedeljno – prve 2 nedelje;
 • Zatim 1 tretman nedeljno, 6 nedelja zaredom.
 • 1 primena može biti korisna 3 meseca na- kon poslednje sesije osnovnog tretmana i zatim svaka 3 meseca.
Ellipse 1 (1)

Guna / ELPIDA MEDICAL

Ellipse 1 (1)

Guna / ELPIDA MEDICAL

Imate pitanja?
Konaktirajte nas