Elpida Medical | Elpida Derm

Ellipse 1 (1)

Neuvia / ELPIDA DERM

medicinski radiofrektventni uređaj

SECTUM MULTIFUNKCIONALNA RF PLATFORMA

Sectum je medicinski radiofrektventni uredjaj sa primenom u:

Radiofrekvenca je elektromagnetni talas koji prolazi kroz dva medijuma, vodu ili vazduh.

Rang radiofrekvence je između 3 do 300 GHz

Estetski mode koristi niske radiofrekvencije između 470 kHz do 40 MHz, ukoliko bi koristili niže frekvence, dobili bi neuromišićnu kontrakciju, dok više frekvence ne bi penetrirale u tkivo.

Ellipse 1 (1)

Neuvia / ELPIDA DERM

Sectum je medicinski radiofrektventni uredjaj sa primenom u:

Estetski mod

U estetskom modu, koristimo dva različita nastavka, bipolarni dizajniran za lice i multipolarni handpiece dizajniran za telo. Dostavlja optimalnu energiju za regiju koju tretiramo.

Smart tehnologija sama reguliše parametre pomoću senzora za temperaturu koji možete pratiti na displeju aplikatora.

Ellipse 1 (1)

Neuvia / ELPIDA DERM

Ginekološki mod

Ginekološki  bipolarni aplikator  od 480kHz. koristi se za kako za tretiranje labie tako I za unutrašnjost vagine. Potpuna prilagodljivost načina rada I temperature za maksimalan komfor. Neinvazivan tretman, nakon kojeg se pacijenti odmah vraćaju svojim dnevnim aktivnostima

Hirurški mod mod

Primena u hirurgiji podrazumeva monopolarni I bipolarni način rada koji omogućavaju sečenje I koagulaciju.

Sectum smart control

Smart tehnologija merenja temperature uživo u tkivu,omogućava preciznost I bezbednost u radu kao I prilagodjavanje temperature u odnosu na rezultat koji želimo da postignemo.

Ellipse 1 (1)

Neuvia / ELPIDA DERM

Imate pitanja?
Konaktirajte nas